Kids en Kamer

Goede Doel 2015

Voortbouwend op de pijlers van Junior Chamber International (JCI) heeft Juniorkamer de Bevelanden als een van de primaire speerpunten het ondersteunen van goede doelen. Voor 2015 zijn er twee goede doelen die wij ondersteunen: Stichting Opkikker en Mytylschool De Sprienke Goes.

Stichting Opkikker


Mytylschool De Sprienke Goes

logo_de_sprienke